RIB-turen
starter her

Sneberg, Sørstraumen

RIB-turer alle dager hele året

Online booking alltid åpen!
eller ring: +47 922 39 273

RIB-turen
starter her

Sneberg, Sørstraumen

RIB-turer alle dager hele året

Online booking alltid åpen!
eller ring: +47 922 39 273

RIB-turen
starter her

Sneberg, Sørstraumen

RIB-turer alle dager hele året

Online booking alltid åpen!
eller ring: +47 922 39 273

Sikkerhetsinformasjon

Storstraumen Adventure AS legger stor vekt på sikkerheten til passasjerene på turene. For å få dette til er det noen punkter som må gås gjennom.

RIB-båten er nyinnkjøpt i 2016 og oppfyller alle krav til sikkerhet. Det vil bli gitt nødvendig sikkerhetsinstruks og orientering om eventuelle forhold i forkant av RIB-turen.

Alle får utdelt en varm flytedrakt, flytevester og briller. Varme sko og klær under flytedrakten ved lave temperaturer er anbefalt!

Alle skal fortrinnsvis sitte på setene under reisen. Ved grovere sjø kan det være behov for å stå for å kunne være med på å dempe landingene med beina. Hør alltid på det båtfører sier, da dette vil bidra til økt sikkerhet.

Selskapet er ikke ansvarlig for noe personlige eiendeler. Hvis det blir medbrakt kamera eller lignende, anbefaler vi å oppbevare det i noe som tåler en vannsprut.

Gravide, samt personer med rygg- og nakkeplager, bekkenskader eller tilsvarende helseplager, må være klar over at turen kan innebære en del risting og må vurdere om de vil utsette seg for dette. Snakk med båtfører om det før turen. Gi båtfører beskjed hvis det er ting som bør tas særskilt hensyn til.

Barn under 14 år må følges av en voksen hver. Høydebegrensning for barn er minimum 140 cm.

Vi har en lav toleranse for beruselse om bord. Alle som båtfører anser for å være for beruset vil bli avvist.

Vær oppmerksom på at det ikke er toalett om bord på disse båtene. Dette er kun tilgjengelig før og etter turen.